Disclaimer

Las Perlas Reizen behoudt zich het recht voor om de op deze website vermelde informatie met of zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Las Perlas Reizen is niet verantwoordelijk voor eventuele voorkomende onjuistheden of typefouten.
Las Perlas Reizen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van alle aangeboden informatie op deze website.

Niets van deze website, zowel tekstueel materiaal als beeldmateriaal, mag gekopieerd dan wel opgeslagen dan wel verspreid worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Las Perlas Reizen.