Privacy policy

Bij Las Perlas hechten we veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie.
Mede om die reden vinden wij het belangrijk voorzichtig om te gaan met de privacygevoelige gegevens van onze klanten en websitebezoekers.

Om uw rechten te waarborgen leggen we in deze privacy verklaring uit welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken, hoe we deze beschermen en hoe lang we uw gegevens bewaren. Tevens leggen wij uw rechten uit met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Las Perlas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke per 25 mei 2018 van kracht is.

Verwerking van persoonsgegevens

Las Perlas verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

  • Communicatie met onze klant en derden die rechtstreeks verband houden met de offerte of met de uitvoering van de door u gedane boekingsopdracht.
     
  • Het doen uitvoeren van de boekingsopdracht.
     
  • Administratieve doeleinden.

Beschermen van persoonsgegevens

Las Perlas beschermt uw persoonsgegevens met behulp van technische- en administratieve veiligheidsmaatregelen om de kans op verlies, diefstal en misbruik van gegevens zo klein mogelijk te houden. Gegevens worden afgeschermd met wachtwoorden. Mocht u het vermoeden hebben dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen.

Bij wettelijke verplichting kan het zijn dat Las Perlas verplicht is persoonsgegevens van de betrokkene aan een derde partij te verstrekken, denk hierbij bijvoorbeeld aan overheidsdiensten als politie in het kader van een onderzoek.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Zodra u bezwaar maakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens dan is Las Perlas verplicht om binnen 30 dagen te stoppen met deze gegevensverwerking, tenzij Las Perlas dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan de belangen van de betrokkene.

Als betrokkene heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing activiteiten. Las Perlas is in dat geval verplicht binnen 30 dagen met deze activiteiten te stoppen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Bewaartermijn
Las Perlas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij zullen in dat geval onze uiterste best doen samen met u tot een passende oplossing te komen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Las Perlas Reizen
Brigittenstraat 13
3512 KJ  UTRECHT
Tel.: 030-737 08 17

info@lasperlasreizen.nl  
www.lasperlasreizen.nl

 

Laatste wijziging: 15 mei 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen?
Ons team staat voor je klaar!

Stuur ons een email of via het formulier kun je gemakkelijk en snel contact met ons opnemen.
We proberen je vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.